Součástí přípravy do mise v Pobaltí se staly ostré střelby ze samohybných kanónových houfnic vz. 77 “DANA“. Po dobu dvou týdnů vojáci z obou dělostřeleckých oddílů cvičili střelbu z děl v boletickém újezdu. Jedná se o první část přípravy na zahraniční operaci, která je čeká v roce 2024 v Litvě.

Hlavní cílem cvičení bylo prvotně sladit schopnosti v poskytování dělostřelecké podpory a zautomatizovat činnosti obsluh a velitelského sboru dělostřeleckých baterií. Vojáci si také procvičili schopnosti v plánování a realizaci při řízení palby a nácvik řízení palby s ostrou bojovou střelbou z děl. Výcvik byl veden ve dne i v noci tak, aby byly podmínky pro činnost dělostřeleckých jednotek co nejvíce podobné reálnému nasazení. Střelba byla vedena za ztížených meteorologických podmínek ve spolupráci s radiolokátory ARTHUR a také v různých nadmořských výškách.

Řada vojáků má již zkušenosti ze zahraničních operací např. z Afriky, ale mise s děly a v takovém rozsahu je pro všechny nová zkušenost. Hlavní prioritou mise bude poskytovat dělostřeleckou podporu mechanizovaným jednotkám po dobu jednoho roku. Pomoci pluku v plnění úkolů v operaci by měli vojáci aktivní zálohy palebné baterie 13. dělostřeleckého pluku, a to začleněním do obsluh děl.

Velitel 13. dělostřeleckého pluku, plukovník Jan Cífka, řekl: „Všichni příslušníci 13. dělostřeleckého pluku chápou důležitost úkolu nasazení do zahraniční operace a jsou odhodláni splnit zadané úkoly. Všichni chápou to, že nasazení do operace nám pomůže nasbírat zkušenosti a získat schopnosti v oblasti poskytování palebné podpory v součinnosti s příslušníky členských států NATO, které nám pomůžou v realizaci činností, kdy v blízké budoucnosti dělostřelecký pluk bude komplexně přezbrojen na nový typ autonomního samohybného děla NATO s implementovaným automatizovaným systémem řízení palby i se všemi podpůrnými prostředky dělostřelectva AČR.“

V příštích měsících budou nadále probíhat komplexní přípravy jednotlivců i kolektivní příprava. Každý voják a vojákyně tak bude podstupovat zaměstnání například ze zdravotní, psychologické, taktické přípravy a další. Současně se jednotliví vojáci budou zdokonalovat ve svých odbornostech se zaměřením na funkci, kterou budou vykonávat při nasazení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno