Pokud si z dovolené plánujete přivézt suvenýr pro sebe a své blízké, pečlivě přemýšlejte, co to bude. V případě, že v kufru povezete exempláře chráněných rostlin a živočichů, jejich částí, ale i výrobků z nich, mohl by se váš návrat prodražit. Proto si předem zjistěte, co se z jednotlivých zemí smí a nesmí vyvážet. Nezákonný vývoz vám na hranicích může způsobit značné problémy.

Dle úmluvy CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je více než 40 tisíc druhů chráněno. Nejde jen o živé organizmy, ale i jejich části a výrobky z nich. Může se jednat například o různé masti s obsahem chráněných zvířat či rostlin, výrobky z krokodýlích či hadích kůží, některé mušle, předměty z želvoviny a slonoviny, kožešiny i vycpaniny. Pokud je turista zachycen při vývozu nějakého nedovoleného suvenýru, může pro něj nastat nepříjemná situace například v podobě zmeškaného odletu, v horším případě může být i zadržen.

K dovozu většiny exempláře CITES do České republiky, respektive Evropské unie, potřebujete vývozní povolení země, odkud cestujete, a zároveň dovozní povolení České republiky. Bez těchto dokladů je dovoz nelegální a riskujete značné problémy na hranicích. „V mnoha zemích je porušení úmluvy CITES přísně postihováno, často hrozí i několik let vězení. V České republice vám nezákonně dovezené exempláře budou po příletu zabaveny a může vám být uložena pokuta ve výši od několika tisíc až do 1,5 milionu korun dle závažnosti činu. V některých případech může být váš dovoz posuzován i jako trestný čin,“ vysvětluje Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí, která společně s celníky dodržování mezinárodní úmluvy CITES kontroluje.

Z cest po Středomoří si lidé také někdy nelegálně vozí suchozemské želvy. Z Eurasie se dovážejí zejména kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů a další lovecké trofeje. Z amerického kontinentu se importují rovněž kožešiny a lovecké trofeje, výrobky z kůží krokodýlů nebo peří z divokých ptáků. Z tropických destinací si turisté přivážejí schránky chráněných druhů měkkýšů a tvrdé mořské korály, kterési často nasbírají na pláži, aniž by tušili, že je to zakázané. Typickým upomínkovým předmětem z jihovýchodní Asie je lahev obsahující chráněnou kobru naloženou v alkoholu, sušení mořští koníčci nebo tradiční čínská medicína.

Další příklady problematických suvenýrů naleznete v přiloženém letáčku: Rizikové suvenýry.


Jak dovézt exempláře CITES legálně?

Povolení k vývozu a dovozu exemplářů přes vnější hranice EU (tzv. permity CITES) vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí. Doporučujeme se proto vždy před plánovaným dovozem či vývozem živých zvířat, rostlin či výrobků z nich, informovat o podmínkách na MŽP. Více informací naleznete na stránce cites.mzp.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno