I přes relativně mladou obnovenou tradici, kterou krojované hody v Lednici mají, se v posledních letech těší hojnému zájmu. Tento folklorní zvyk zde organizuje Český zahrádkářský svaz Lednice, obec Lednice a zdejší chasa spolu s Marií Zpěvákovou.