Naším cílem je, aby byla dětem a mládeži zajištěna dostupnost kvalifikované výuky na úrovni základních uměleckých škol a oni tak mohli rozvíjet své hudební, výtvarné, pohybové a dramatické schopnosti. Výuka bude zahájena v září 2015. Více informací zde najdete později.

Kontakt: Lenka Tlachová, ltlachova@seznam.cz

MARTIN NOVÁK – HLAVNÍ KORDINÁTOR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – MARIE VLACHOVÁ

TRUBKA – TOMÁŠ TOPENČÍK

BASOVÁ/ELEKTRICKÁ KYTARA–PAVEL PALÁT

HOUSLE – MARIA MARKUSOVÁ

KLAVÍR – VERONIKA POSLUŠNÁ

ZPĚV – JANA DVOŘÁKOVÁ

HUDEBNÍ NAUKA A HRA NA KLASICKOU KYTARU – LUCIE CHALOUPKOVÁ

PŘÍČNÁ A ZOBCOVÁ FLÉTNA – ANETA HERKOVÁ

IRSKÝ TANEC – BLANKA HANZLOVÁ

BICÍ SOUPRAVA – MILAN ZAPLETAL

CIMBÁL – MICHAL GROMŘÍK

KLARINET A ZOBCOVÁ FLÉTNA – MAREK PRAJKA