Výstavbu nového multifunkčního hřiště by rádo uskutečnilo vedení Hrušek u Břeclavi. Hřiště by se mělo nacházet v areálu místní základní školy, což byl také hlavní důvod, proč se právě tady sešla starostka Jana Filipovičová se zdejšími žáky. Druhý listopadový pátek společně besedovali o tom, jak by mělo hřiště vypadat.