Hody v Hruškách se každoročně konají na svatého Bartoloměje. Je mu totiž zasvěcena místní kaple.