Chasa v Bulharech se rok, co rok snaží udržet tradici veselého hodování stále živou, což obyvatelé podlužácké vesnice oceňují a rádi se přijdou pobavit.