Krojované hody patří k nejvýznamnějším folklorním událostem zejména na jižní Moravě. Pokud máte alespoň přibližnou představu o tom, jak tento svátek vypadá, zřejmě vás poněkud překvapí tradice, kterou dodržuje hlohovecká chasa.