Povodí Moravy začíná po zimě plnit vodní nádrže. V průběhu března a dubna dosáhnou hladiny na většině vodních nádrží maximální úrovně zásobního prostoru. Cílem je mít dostatečné zásoby vody pro případ suchého období.

Před každou zimou vodohospodáři snižují hladiny vody ve vodních nádržích. Hlavním důvodem je zachycení či zpomalení jarních povodní, které bývají často doprovázené táním sněhu v horských a podhorských oblastech. S ohledem na dobrou hydrologickou situaci a velmi nízké zásoby vody ve sněhu začalo Povodí Moravy počátkem března plnit vodní nádrže. „Zásoby vody ve sněhu v celém povodí představují 36 mil. m³ vody, což je množství, které ve vztahu k povodňovým rizikům nepředstavuje nebezpečí. Naopak potřebujeme využít ještě relativně dobré hydrologické situace a naplnit zásobní prostory vodních nádrží tak, abychom zajistili požadované odběry vody a dostatečné průtoky v řekách pod nádržemi v suchých měsících,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Pro srovnání v loňském roce představovaly zásoby vody ve sněhu v povodí Moravy 55 mil. m3 a předloni 123 mil. m3.

Od začátku března vodohospodáři zvyšují hladiny ve vodních nádržích Jevišovice, Luhačovice a Koryčany. V příštím týdnu zahájí napouštění vodních nádrží Fryšták, Brno, Vranov a Vír. S koncem zimy a s chybějícími zásobami sněhu průtoky v řekách pozvolna klesají. Aktuálně se vodnosti pohybují v širokém rozmezí od 30 do 130 % dlouhodobých měsíčních průměrů. „Naším cílem je mít zásobní prostory vodních nádrží naplněné na 90 – 100 %. Retenční prostory zůstanou volné jako preventivní protipovodňové opatření. V tuto chvíli nikdo nedokáže spolehlivě říct, jak se bude letošní sezóna vyvíjet a my musíme být připraveni na sucho i povodně,“ vysvětluje Gargulák. Ideální naplněnosti chtějí vodohospodáři dosáhnout v průběhu dubna.

S ohledem na zimu, která byla velice vydatná na dešťově srážky, Povodí Moravy nepředpokládá komplikace při plnění vodních nádrží. Aktuálně se naplněnosti vodních nádrží pohybují v rozmezí od 55 do 100 %. Hladina vodní nádrže Letovice je snížená kvůli stavebním pracím. Všechny nádrže zajišťují potřebné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Velmi důležitou roli sehrály vodní nádrže při zachycení a zpomalení povodní na konci roku 2023. V průběhu kulminací např. VD Vranov transformovalo průtok v Dyji z 115 m³/s na 44 m³/s, VD Vír snížilo průtok ve Svratce z 80 m³/s na 35 m³/s, VD Dalešice snížilo průtok v Jihlavě ze 75 m³/s na 35 m³/s, VD Brno transformovalo 90 m³/s přitékající do přehrady na 55 m³/s a VD Nové Mlýny snížilo průtok pod vodní nádrží o 70 m³/s – z přitékajících 250 m³/s na odtékajících 180 m³/s. Bez správného využití vodních nádrží by průtok vody v Dyji pod soutokem s Jihlavou a Svratkou dosáhl v prosinci třetích stupňů povodňové aktivity.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno