Symbolicky na Mezinárodní den lesů spouští česká kancelář mezinárodní organizace Greenpeace novou kampaň Zachraňme přírodu, která navazuje na snahu omezit kácení ve vzácných starých lesích. Podle organizace je nyní nejvyšší čas, kdy by se měla příroda po celém světě kvůli biodiverzitní a klimatické krizi nejen lépe chránit, ale i obnovovat. K tomu se ostatně všechny státy světa zavázaly koncem roku 2021 na konferenci v Montrealu. V Česku se ekologická organizace zaměří především na vznik nových chráněných území a zlepšení ochrany cenných ekosystémů, jako jsou právě staré lesy, které přes svoji unikátní biodiverzitu a důležitou roli v pohlcování uhlíku stále čelí plánům na rozsáhlé kácení.  

Na Křivoklátsku má vzniknout nový národní park (c) Shutterstock

V Montrealu se státy světa, včetně Česka, zavázaly k zajištění ochrany 30 % pevniny, moří i řek a k obnově 30 % zničených ekosystémů. Česko tak v blízké budoucnosti čeká několik zásadních úkolů – již na podzim musí představit před další biodiverzitní konferenci COP 16 aktualizovanou strategii a akční plán pro ochranu biodiverzity včetně rozšíření chránených území. Do roku 2025 pak pak musí Česko připravit Národní plán obnovy přírody a identifikovat dotace a pobídky, které přispívají ke ztrátě biodiverzity – tzv. “harmful subsidies”, a přesměrovat je naopak do ochrany a obnovy přírody. Greenpeace se proto zaměří jak na rozšiřování chráněných území v Česku, tak na finanční toky, které se podílejí na destrukci přírody.

Na evropské úrovni se nyní řeší Nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law), které čelí značným tlakům zejména ze strany zemědělské lobby. Po dramatickém procesu, kdy nařízení v okleštěné formě prošlo v europarlamentu, by se jím měli v pondělí zabývat také evropští ministři životního prostředí, kteří definitivně rozhodnou, zda nová legislativa projde nebo spadne pod stůl. Nicméně české Ministerstvo životního prostředí již obnovu přírody řeší a v tom samém čase, kdy se bude rozhodovat o osudu nové evropské legislativy, bude hostit první zasedání pracovní skupiny, do níž přizvalo i ekologické nevládní organizace včetně Greenpeace. Z bouřlivého vývoje kolem schvalování Nařízení o obnově přírody je zjevné, že pro další kroky v ochraně biodiverzity a klimatu bude klíčové, jaké bude nové složení Evropského parlamentu a Evropské komise, které se změní po volbách letos v červnu. 

Součástí kampaně Zachraňme přírodu bude také informování o ničení přírody v dalších evropských i světových zemích. Produkty, kvůli nimž firmy přírodu ničí, se totiž dostávají i na český trh.

Jan Freidinger, koordinátor kampaně Zachraňme přírodu, říká: 
“Přestože ochrana a obnova přírody je klíčová pro naše přežití, stále vidíme, že se cenné ekosystémy ničí a jejich ničení je bez jakékoliv regulace financováno i evropskými bankami a finančními institucemi nebo dokonce podporováno z veřejných zdrojů v formě pobídek a dotací. Téma ochrany a obnovy přírody je navíc zneužíváno populisty, kteří šíří polopravdy a dezinformace s cílem opatření na ochranu přírody oslabit. Přestože je nepopiratelné, že jen zdravé a odolné ekosystémy se dokáží nejen vypořádat s negativními dopady změn klimatu, ale mohou je i účinně tlumit.” 

Česká pobočka Greenpeace v minulých letech přinesla důkazy o tom, že ochrana přírody v chráněných územích v Česku je zatím zcela nedostatečná. Například v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří upozornila v minulosti na ilegální kácení či vysazování nepůvodních druhů. Analýza Agentury ochrany přírody a krajiny přitom varovala, že kdyby se v Krušných horách kácelo podle současných plánů vlastníků lesů, prakticky všechny staré cenné porosty by zde byly vykáceny v průběhu příštích deseti let. Greenpeace si kvůli nedostatečné ochraně krušnohorských bučin stěžovala ombudsmanovi i Evropské komisi. Kromě toho organizace Greenpeace upozorňuje na fakt, že v Česku je stále cenná příroda bez jakékoli formální ochrany – například Ždánický les na jižní Moravě, který byl několikrát jako celek navržen k zápisu do sítě chráněných území Natura 2000, ale formálně je chráněný jen jeho zlomek, a to jen hlavně díky tlaku Evropské unie, kvůli němuž hrozily Česku kvůli nedostatečné ochraně území vysoké pokuty

Organizace Greenpeace sledovala staré stromy pokácené v Krušných horách a ve Ždánickém lese pomocí GPS trackerů a zjistila, že se využívají vesměs na výrobu papíru či jako palivové dřevo. Svá zjištění zveřejnila loni na podzim v reportu Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy. Tento report byl prvním ze série, která ukazuje, jakým způsobem se ničí staré lesy v různých státech Evropy. Další reporty budou zveřejněny již brzy a česká pobočka Greenpeace se do informování o nich také zapojí. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno