7. září 1941 byl posvěcen kostel ve Tvrdonicích a právě tomuto výročí bylo věnováno Farní odpoledne, které se zde stává příjemnou tradicí. Tu zavedl místní farář Robert Prodělal.