Data Exekutorské komory za rok 2023 dokládají další pokles v počtu exekučních řízení i v počtu dlužníků. K mírnému nárůstu došlo u exekučních řízení k vymožení výživného. 

Statistická data Exekutorské komory, která jsou dostupná široké veřejnosti, potvrzují klesající trend v celkovém počtu exekučních řízení. Za rok 2023 byly vedeny 4 miliony exekučních řízení a v porovnání s předcházejícím rokem došlo k poklesu o více než 40 tisíc řízení. Stejně tak došlo i k poklesu počtu dlužníků, a to o více než 20 tisíc osob. Celkem probíhalo podle dat Komory exekuční řízení u necelých 650 tisíc fyzických osob včetně osob samostatně podnikajících. 

V celkových počtech se mimo jiné projevuje vliv zastavování tzv. bezvýsledných exekucí, kterých bylo za rok 2023 zastaveno více než 170 tisíc. Zastavování bezvýsledných exekucí stále probíhá a lze předpokládat, že celkový počet exekucí i počet povinných se v roce 2024 opět podstatně sníží.

Současně Exekutorská komora zaznamenala mírný nárůst u počtu zahájených exekučních řízení k vymožení výživného. V roce 2023 se jednalo o 4 750 řízení, téměř 90 % z toho činila exekuční řízení nařízená k vymožení výživného na nezletilé dítě. K nárůstu došlo u počtu vydaných exekučních příkazů k pozastavení řidičského oprávnění, a to právě z důvodu neplacení výživného. Jednalo se meziročně o více než 35% nárůst, který odpovídal počtu 1 550 exekučních příkazů. 

Mezi okresy s největším podílem povinných/dlužníků setrvale patří Most, Ústí nad Labem a Chomutov. Naopak okresy s nejmenším počtem dlužníků jsou dlouhodobě okresy Žďár nad Sázavou, Brno-venkov a Praha-západ. 

Aktuální data o počtech exekucí jsou k dispozici médiím i veřejnosti ve formě otevřených dat na webových stránkách Exekutorské komory (https://statistiky.ekcr.info/). 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno