O aktuálních investicích v Dolních Bojanovicích vás informujeme pravidelně. A i když těch menších projektů je samozřejmě více, mezi ty zásadní a právě se odehrávající patří vyčištění řeky Prušánky, které realizuje Povodí Moravy. Druhou rozsáhlou investicí je pak vybudování infrastruktury v podnikatelské zóně Záhumenice.