Z nové aplikace Ministerstva financí obce zjistí, které pozemky či nemovitosti mohou od státu získat na svém území. Ministerstvo pro místní rozvoj jim pomůže s přípravou projektů, přičemž upřednostní projekty pro dostupné bydlení. Na přímou podporu přípravy investic bude žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Převody pozemků od státu jsou pro obce skvělá šance. Právě nedostatek vhodných ploch a jejich vysoká cena mnohdy brzdí výstavbu dostupných bytů, kterou chceme rozproudit. Ministerstvo pro místní rozvoj bude dbát o to, aby pozemky a byty poté zůstaly v rukou obcí a nedošlo k jejich nepromyšlené privatizaci jako v minulosti. Cílem je cenově dostupné bydlení například pro samoživitelky, zdravotníky nebo učitele,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Resort financí spustil aplikaci, která obcím umožní zjistit, jaké pozemky mohou od státu získat na svém území na výstavbu bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poté vedení obcí nabídne pomoc při přípravě projektů. V rámci Národního plánu obnovy požadujeme na přímou podporu investic 1,6 miliardy korun. Tuto pomoc dále rozšíříme díky kompetenčnímu oddělení  pro podporu investic. To se bude skládat z expertů, kteří se této problematice na úrovni vybraných institucí už teď věnují. Tito odborníci budou obcím radit například při hledání zdrojů financování a přípravě projektů dostupného bydlení. Převody pozemků obcím i podpora investic přispějí k naplnění programového prohlášení vlády.

MMR na tomto úzce spolupracuje s resortem financí a dalšími partnery. Během tohoto roku plánujeme podpořit dotacemi přípravu zhruba stovky projektů s jasnou preferencí bydlení. Důraz klademe na udržitelnost, aby podpora obcí v oblasti investic byla dlouhodobá. S resortem financí spolupracujeme také na přípravě cenových map, které nám poté umožní přesněji zacílit programy na podporu výstavby dostupných bytů.

Zmíněné kroky jsou součástí komplexní mozaiky reformy bydlení, na které MMR usilovně pracuje. Důležitou roli v ní bude hrát také Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod MMR. Na duben SFPI připravuje spuštění programu Nájemní bydlení. Celkem 800 milionů korun z něj půjde v podobě dotací a půjček na výstavbu nájemních bytů. Příjemci mohou být například obce, jimi zřizované organizace, neziskové organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. Bližší informace MMR zveřejní v tomto týdnu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno