Dětská burza v Tvrdonicích si za svá léta jejího konání vybudovala krásné jméno, a navštěvují ji nejen místní, ale také přespolní. I v letošním roce sál Dělnického domu byl zaplněn dětským zbožím různého využití.

Váš komentář