O pomoci Hruškám jsme točili více reportáží, dnes jsme ale přijeli do Hrušek společně s Martinem Dejdarem abychom předali dárky, které jim přivezl se svým týmem.

Váš komentář