V prvním pololetí roku 2022 zemřelo podle předběžných dat 60 tisíc obyvatel Česka. Příčinou jejich smrti byla nejčastěji chronická ischemická choroba srdeční, stejně jako v letech 2018–2020. Pro stejné období roku 2021 přitom statistice příčin smrti vévodil covid-19.

„V první polovině roku 2022 bylo evidováno 60,0 tisíc úmrtí. Tento počet byl oproti stejnému období roku 2021 nezanedbatelně nižší, konkrétně o 16,7 tisíce, což znamená meziroční pokles o více než pětinu. Meziroční pokles počtu zemřelých úzce souvisel se snížením úmrtnosti na onemocnění covid-19,“ upozorňuje Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Porovnání s úhrnem zemřelých za měsíce leden až červen roku 2020 pak ukazuje pro rok 2022 celkově vyšší počet úmrtí o 2,9 tisíce (5 %).

„Nejvýrazněji, o téměř dvě pětiny, se meziročně snížil počet zemřelých v Karlovarském kraji. Na vysoké úmrtnosti o rok dříve se tu výrazně podílel covid-19, který stál v prvním pololetí roku 2021 za úmrtím více než 40 % zemřelých. Naopak nejmenší, 16% meziroční pokles počtu zemřelých, byl zaznamenán v krajích Zlínském a Olomouckém. Zde byl zároveň podíl úmrtí na covid-19 v prvním pololetí roku 2021 pouze pětinový,“ říká Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj.

„Nejčastější příčinou smrti byla v prvním pololetí roku 2022 chronická ischemická choroba srdeční, která stála za úmrtím 13,5 % zemřelých, tj. za více než osmi tisíci osob. Toto onemocnění přitom stojí v čele žebříčku příčin smrti dlouhodobě s výjimkou prvního pololetí roku 2021, kdy ji vystřídal covid-19. V prvním pololetí roku 2022 se covid-19 v žebříčku umístil na druhé pozici, když byl jako základní příčina smrti určen u 6,4 % úmrtí, tedy u necelých čtyř tisíc zemřelých,“ doplňuje Magdaléna Baštecká z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Mezi další nejčetnější příčiny smrti patřily v prvních šesti měsících loňského roku stejně jako v předchozích letech srdeční selhání (5,8 % všech zemřelých, tj. 3,5 tisíce) a cévní nemoci mozku (5,5 %, tj. 3,3 tisíce), následované cukrovkou (3,9 %, tj. 2,4 tisíce).

Chronická ischemická choroba měla jakožto základní příčina největší váhu mezi zemřelými nad 85 let, kde zapříčinila 21,2 % všech úmrtí v tomto věku. Zatímco zastoupení chronické ischemické nemoci srdeční mezi příčinami smrti s věkem narůstalo, podíl úmrtí na covid-19 byl v prvním pololetí 2022 ve všech seniorských věcích (u osob starších 65 let) obdobný (6 až 7 %).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno