Čeští ženisté vyslaní do Slovinska se po třech týdnech vrátili zpět. Na severu země postavili tři provizorní mosty v místech, kde rozvodněné řeky Meža a Ljubnica strhly ty dosavadní. Obnovili tak dopravní spojení do některých obcí, které zůstaly po povodních odříznuté.

Na počátku srpna zasáhly ničivé záplavy více než dvě třetiny Slovinska, země tak čelila největší přírodní katastrofě v historii. Česká republika nabídla mostní provizoria, která by obnovila dopravní spojení do odříznutých obcí. Těžké mostové soupravy uvolnila Správa státních hmotných rezerv a jejich přepravu zajistil Záchranný hasičský útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Armáda ČR na začátku září vyslala do severní části Slovinska tři desítky ženistů.

Vojáci 15. ženijního pluku z Bechyně dle zpracované projektové dokumentace postavili celkem tři mostní provizoria o délkách 21, 24 a 27 metrů. Místní obyvatelé i samospráva pomoc českých vojáků uvítali.

„Jsme rádi za každou pomoc, zde za pomoc české armády. Most spojí břehy Meže. Kdyby tento most neexistoval, neměli bychom přístup do osad,“ poděkovala českým vojákům starostka obce Črna na Koroškom Romana Lesjak.

„Osobně mě překvapila hlavně vstřícnost a vděčnost místních lidí a také míra destrukce po ničivých povodních,“ sdělil velitel skupiny českých ženistů kapitán Tomáš Herka.

Provizoria i na desítky let

Mostní provizoria mohou zůstat na místě velmi dlouho. Při pravidelné technické kontrole, dotahování všech šroubů a nátěru i desítky let.

Jak dlouho stavba provizoria potrvá, je složité předem odhadnout. Má na ni vliv mnoho proměnných, například klimatické podmínky nebo přístup k místu. Podle kapitána Tomáše Herky probíhala ale stavba všech tří mostů velmi plynule a rychle. Působení českých vojáků ve Slovinsku tak zabralo zhruba třetinu původního předpokladu (dle mandátu byla předpokládaná doba nasazení jednotky 60 dní).

Velitel stavební skupiny poručík P. Š. přisuzuje hladký a rychlý průběh výstavby také sehrané a tvrdé práci vojáků. „V rámci stavby mostů je nejdůležitější souhra v týmu. Ve Slovinsku se jednotlivé skupiny sehrály velice rychle, protože všichni jsme moc dobře věděli, že je třeba pomoci – a to co možná nejrychleji a nejefektivněji,“ řekl mladý poručík. Pohled na zpustošené vesnice a podemleté cesty jim byl silnou motivací k rychlé a efektivní pomoci místním obyvatelům.

V týmu byli vojáci, kteří již se stavbou provizorních mostů zkušenost mají, i nováčci. „Je to má první zkušenost se stavbou těžké mostové soupravy, kterou určitě využiji i do budoucna. Z celého působení mám velmi dobrý pocit, že jsme udělali něco užitečného pro místní lidi v oblasti, která byla při povodních nejvíce zničená,“ shrnul svůj dojem desátník V. T., který u 15. ženijního pluku v Bechyni slouží prvním rokem.

„Celý tým byl výborně secvičený i nováčci se okamžitě zapojili do kolektivu. Vděčnost a přátelský přístup místního civilního obyvatelstva byl pro nás hnacím motorem, abychom celý úkol zvládli v co nejkratším možném čase,“ shrnul práci českých ženistů kapitán Herka.

„Slovinské úřady hodnotí práci příslušníků Armády ČR velmi pozitivně. Za dodané a postavené mosty vyjádřili poděkování nejvyšší ústavní činitelé Slovinska. Zejména je ceněna kvalita provedené práce a rychlá reakce České republiky po katastrofálních povodních ve Slovinsku,“ zhodnotil práci českých ženistů zástupce velvyslance České republiky ve Slovinsku Pavel Sladký.

  • Těžká mostová souprava je ocelový provizorní most pro jeden jízdní pruh. Rozebíratelná konstrukce se skládá z jednotlivých dílů (příhrad) o délce 3 metry. Nejefektivnější použití této konstrukce je v délce mostu 21 – 36 metrů. Zatížitelnost mostu o jednom mostním poli v délce 36 metrů konstrukčního uspořádání se zesílenou mostovkou, hlavním dvoupatrovým dvoustěnným nosníkem se zesílenými pasy (Z2P2sz) je 44 tun. Výstavbu mostové konstrukce zvládne 20 osob přibližně za jeden týden.
  • Dne 16. 8. 2023 schválila Vláda ČR mandát na působení Armády ČR na území Slovinska za účelem záchranných prací při živelných pohromách. Struktura jednotky je dle mandátu až 40 osob. Předpokládaná doba nasazení jednotky je 60 dnů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno