Zveřejněním v Úředním věstníku EU dnes oficiálně začalo nabídkové řízení na výběr dopravce, který bude zajišťovat přepravní služby od roku 2027 po dobu 15 let na železničním spojení mezi Prahou a Mnichovem. Cílem jsou rychlejší a modernější vlaky a vyšší kvalita služeb na jejich palubách.

„Dlouhodobě jsme nespokojeni s kvalitou služeb, které jsou cestujícím poskytovány na hlavní vlakové lince mezi českou a bavorskou metropolí. Proto jsme se dohodli s bavorskými protějšky na vypsání společného zadávacího řízení na nového provozovatele, které přinese na koleje moderní vlaky a lepší kvalitu služeb pro cestující,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Rychlíky z Prahy do Mnichova mají obsluhovat nově vyrobená vozidla, která budou standardně vybavena například klimatizací, Wi-Fi a nízkopodlažním vstupem. U vlaků bude nově nastaven také požadavek na maximální rychlost alespoň 200 km/h.

Soutěž na nového provozovatele vlaků na lince Ex36 Praha – Plzeň – München realizuje české Ministerstvo dopravy se spolkovou zemí Bavorsko, zastoupenou společnosti BEG (Die Bayerische Eisenbahngesellschaft), která je stoprocentní dceřinou společností uvedené země a odpovídá za objednávku a financování a kontrolu veřejných služeb v přepravě cestujících železniční dopravou.

Společné nabídkové řízení bude vedeno podle německého práva a jazykem nabídkového řízení bude němčina, protože větší část výkonů je sjednávána na německé straně. Lhůta pro podání nabídek je nastavena do 15. ledna 2024. Zahájení plnění je plánováno na prosinec 2027.

I když bude provedeno společné nabídkové řízení, z hlediska následného plnění smlouvy o veřejných službách dojde nadále k rozděleným působnostem. Objednatelem vlaků podle dílčí smlouvy bude na české straně nadále Ministerstvo dopravy, objednatelem vlaků na německé straně podle druhé ze soutěžených smluv bude nadále BEG. Smlouva o veřejných službách pro české území bude zpracována v obou jazykových verzích, pro řešení případných budoucích sporů bude rozhodná česká verze.

Odkaz na nabídkové řízení: Služby – 399319-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno