Česko patří v současnosti mezi evropskou špičku v online nakupování a internetovém bankovnictví a jeho obyvatelé jsou stále více v online interakci i s veřejnou správou. Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu a bez něho zůstávají ve větší míře již jen domácnosti seniorů. Více než polovina velkých průmyslových podniků využívá 3D tisk.
vlivem pandemie covid-19 se zvýšila vybavenost škol počítači.

Internet mělo ve druhém čtvrtletí roku 2022 již 85 % (3,9 milionu) českých domácností. Zatímco rodiny s dětmi a mladé rodiny bez dětí byly připojeny téměř všechny (99,7 %), z domácností seniorů (osob starších 65 let) měla přístup k internetu jen každá druhá. Nejčastěji používaným zařízením z oblasti informačních technologií je mobilní telefon. V Česku ho mělo 99 % osob starších 16 let. „V roce 2017 poprvé více než polovina dospělých obyvatel používala internet ve svém telefonu. O pět let později mělo chytrý telefon 80 % a internet v mobilu používalo 77 % Čechů starších 16 let,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V Česku roste obliba online nakupování i internetového bankovnictví a v rámci zemí EU patříme v obou těchto činnostech do první desítky. Počet uživatelů internetového bankovnictví se u nás mezi lety 2012 a 2022 zvýšil na dvojnásobek, když přesáhnul 6 milionů. Bankovní identitu k přihlášení do služeb veřejné správy využilo v roce 2022 téměř 23 % osob starších 16 let. Zvýšil se také počet těch, kteří přes internet komunikují s úřady. Například informace na stránkách veřejné správy vyhledávala v roce 2022 více než polovina osob starších 16 let. Online se k lékaři v roce 2022 objednalo 15 % osob starších 16 let, žádost o recept zaslalo 19 % osob a on-line konzultovalo se svým lékařem zhruba 8 % osob.

Moderní digitální technologie, jakými jsou například 3D tisk nebo robotika, jsou využívány nejčastěji podniky ve zpracovatelském průmyslu, zvláště velkými firmami s více než 250 zaměstnanci. V roce 2021 tisklo trojrozměrné předměty 52 % velkých průmyslových podniků. Průmyslové nebo servisní roboty používaly v roce 2022 ve zpracovatelském průmyslu téměř dvě třetiny velkých podniků, nejvíce ve výrobě motorových vozidel.

Počet počítačů dostupných žákům na školách se v průběhu let zvyšoval, nicméně k výraznějšímu nárůstu došlo po roce 2019, a to především v případě přenosných počítačů. Jestliže v roce 2019 bylo na prvním stupni základních škol k dispozici pro žáky 45 tisíc notebooků nebo tabletů a na druhém stupni 40 tisíc, o tři roky později se jednalo již o 107, respektive 96 tisíc přenosných počítačů. Na 100 žáků prvního stupně základních škol tak připadalo v minulém roce celkem 33 počítačů, přenosných z nich bylo 19. Před třemi lety to bylo celkem 22 počítačů, ale jen 8 přenosných. V případě druhého stupně se v roce 2022 jednalo celkem o 41 počítačů na 100 žáků, z nich necelá polovina byla stolních.

Podrobné informace o rozšíření a způsobu používání internetu a dalších digitálních technologií v Česku a v zemích EU přináší aktuální publikace Informační společnost v číslech 2023.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno