Češi se obávají, že se nebudou schopni o sebe ve stáří postarat. Bojí se zátěže pro blízké i finančních problémů. A podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven oprávněně – nesoběstačnost by měla značné finanční dopady na 38 % respondentů. Navzdory obavám se ale Češi na tuto situaci nepřipravují – jen 30 % má finanční rezervy, pouhých 12 % by to za současné situace řešilo pojištěním. Zcela bez řešení by zůstalo 38 % respondentů. Problémy by přinesl i výpadek příjmů kvůli invaliditě nebo delší nemoci.

Až 73 % Čechů se obává, že se o sebe ve stáří nebudou schopni postarat. A 20 % vlastní nesoběstačnost považuje dokonce za velmi pravděpodobnou. „Asi pětina těch, kteří mají v rodině nesoběstačného, o něj pečuje kompletně. Postarat se třeba o rodiče bereme jako povinnost, řada z nás má s takovou situací osobní zkušenost. Rodinná péče přináší nejen velké fyzické a psychické vypětí, ale i vysoké časové nároky. Ty vedou řadu lidí k nutnosti opustit zaměstnání, což zpravidla znamená i rapidní zhoršení jejich finanční situace,“ uvádí výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Finanční rezervy nemáme a pojištěni také nejsme

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven by pro 38 % respondentů měla taková situace vysoké finanční dopady. „Samotné riziko události příliš neovlivníme, ovlivníme ale to, jak se vypořádáme s jeho finančními dopady. V případě nesoběstačnosti vidíme velký rozpor mezi vnímáním závažnosti situace, která je na žebříčku obav na prvním místě, a naší připraveností na ni,“ vysvětluje Jan Matoušek. Nesoběstačnost bychom z rezerv totiž pokryli jen ve 30 % a ve 12 % z pojištění. Zcela bez řešení, tedy bez rezervy nebo pojištění, zůstává více než třetina lidí (38 %). Řešením by přitom mohlo být speciální pojištění. „Češi by uvítali speciální připojištění pro tuto situaci. Konkrétně 69 % by rádo vidělo takový produkt v nabídce, 53 % by si ho rádo sjednalo,“ upřesňuje Jana Hamanová z výzkumné agentury SC&C, která průzkum realizovala.

Problematiku péče o nesoběstačné řeší Česká asociace pojišťoven na novém webu www.dlouhodoba-pece.cz, kde jsou uvedeny statistiky, analýzy, prognózy, ale i návrh možných řešení.

Neporadíme si ani s výpadkem příjmu

Češi ovšem nejsou připraveni ani na dlouhodobý výpadek příjmu způsobený například závažným onemocněním nebo invaliditou. Významné finanční dopady by měl pro 51 % dotázaných. Jako pravděpodobnou takovou událost přitom hodnotí každý druhý Čech a na žebříčku rizik se nachází na 4. místě. A jak bychom ji řešili? Finanční rezervy má 28 % respondentů a pojištění si sjednalo 43 %. „Dopady invalidity nebo dlouhodobé nemoci na naši finanční situaci jsou známé a často se o nich hovoří. Přispívají tomu i události posledních let – lidé si uvědomují, jaké komplikace by mohly v takovém případě nastat. Je pochopitelné a velmi rozumné, že se u tohoto rizika Češi chrání pojištěním. Ovšem ani zde to není dostatečné, čtvrtina by takovou událost neměla jak řešit,“ doplňuje Jan Matoušek.

Přijít o auto je nemilé, ale poradíme si

Problematická se také jeví krádež auta, které se obává 8 % Čechů a pro téměř polovinu by znamenala potíže. „Záleží, v jaké celkové situaci se člověk nachází – jiné to je pro obyvatele velkých měst s hustou sítí hromadné dopravy a jiné pro obyvatele menších obcí, kteří auto potřebují pro přepravu do zaměstnání, na nákupy, k lékaři apod. Pro ně to může být velmi problematické,“ dodává Jana Hamanová. Pro takový případ má více než třetina Čechů našetřeno a obdobný podíl je i pojištěný.

Pravděpodobnost jednotlivých rizik

Riziko/pořadíRiziko pro% ČechůVelmi vysoké a vysoké riziko pro % Čechů
neschopnost sebeobslužnosti ve stáří s finančními a časovými nároky pro příbuzné na zajištění trvalé péče73 %20 %
úraz bez trvalých následků71 % 15 %
způsobení dopravní nehody a újmy na majetku / na zdraví někomu jinému66 % 14 %
výpadek příjmu v případě závažného dlouhodobého onemocnění nebo invalidity56 %12 %
krátkodobá pracovní neschopnost56 % 18 %
způsobení škody jinému člověku v běžném životě (nehoda na kole, při sportu, poškození cizí věci…)55 % 7 %
úmrtí a související výpadek příjmu pro blízké členy rodiny (děti, manžel/ka)51 % 10 %
nedostupnost kvalitní zdravotní péče, až ji budu potřebovat51 % 14 %
požár domu / bytu, kde žiju49 % 7 %
vytopení sousedů nebo vlastní domácnosti při havárii vody v místě mého bydliště48 %  8 %
krádež mého vlastního vozidla47 %8 %
poškození, zničení domu / bytu, kde žiju v důsledku živelních škod (povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu…)45 % 7 %
zdravotní indispozice (úraz, nemoc) během zahraniční dovolené44 % 5 %

———-

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání pojišťovnictví realizovala nezávislá výzkumná agentura SC&C. Sběr dat proběhl ve dnech 28. 4. – 8. 5. 2022 a zúčastnilo se ho 1023 respondentů ve věku 18–71 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, ekonomické aktivity, kraje a velikosti obce bydliště.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno