Vánoční svátky provází několik různých zvyklostí. Lidé z Bulhar mají mimo jiné ve zvyku i setkání a zpěv v místním kostele.