Pálení čarodějnic nebo také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine. V tuto magickou dobu na přelomu dubna a května se podle starých tradic lidé scházeli u zapálených ohňů a slavili příchod jara. Lidé dříve věřili, že právě v tuto noc se čarodějnice slétají na sabat. Na ochranu před nimi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Zapálená smolná košťata se vyhazovala se do výšky a popel z nich měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli prodloužení mládí. To v Hruškách se lidé sešli už pošesté, aby se společně pobavili a především děti aby si zasoutěžily a vyhrály nějakou tu dobrotu.