Tradici radovánek, které oslavují ukončení žní, obnovili v Bulharech. Slavnost zahájil průvod, v jehož čele nechyběl symbol dožínek, a to zdobený věnec.