Součástí folklorního života v Bulharech a místní tradicí je už po osm let také mužácké kosení louky. Zdejší mužský sbor Pulgárčané se do kulturního programu obce zapojuje nemalou měrou a má na svědomí také tuto akci, na kterou zve také pěvecké sbory z širokého okolí.