Za hřištěm u větrolamu to opravdu ožilo. Přijíždělo jedno hasičské auto plné dětí za druhým, ozývaly se výstřely a místo traktorů po poli jezdilo BVP – bojové vozidlo pěchoty.