Hodům v Šardicích nepřímo předchází zpívání sborů. Letos netradičně začátkem září. Sborů
během večera vystoupilo hned 9.

Váš komentář