Celkem čtyři oblasti (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací), 12 000 revizí na vojenské technice a přístrojích za rok, školení a neustálé vzdělávání. Taková je vizitka příslušníků Odborného technického dozoru (OTD) z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč. Řeší zkrátka vše, na co si jen vzpomenete – od běžných elektrických spotřebičů, přes kompresory až po jeřáby.

Všichni to známe. Revize komínů, plynových kotlů, výtahů, hasicích přístrojů ale třeba i tělocvičen nebo dětských hřišť. V podstatě i rychlovarná konvice, díky které jste si ráno v práci uvařili kávu nebo čaj, musela projít řádnou revizí. Je to důležitá součást našeho běžného života, aniž bychom si to uvědomili. Pojďme se podívat, jak je tomu ve vojenském prostředí.

Bez jejich kontroly by se vojáci neobešli

Veškerá rezortní zařízení a technika musí odpovídat stanoveným normám, předpisům, průvodní dokumentaci nebo českým obranným standardům. „Revize je v podstatě porovnání skutečného stavu se stavem předepsaným. Zjednodušeně lze říci, že má čtyři základní body: vizuální kontrola/prohlídka, měření bezpečnostních parametrů, funkční zkouška a zápis,“ vysvětluje vedoucí skupiny OTD Tomáš Novák. „Naším hlavním cílem je zajistit funkčnost přístrojů a zabránit služebním a pracovním úrazům při jejich používání,“ zdůrazňuje.

Když se například minulý měsíc připravoval rakovnický prapor na cvičení do Německa, museli jeho příslušníci přepravit po železnici několik desítek kontejnerů pomocí jeřábu AD 20. Ten musel projít řádnou revizí, stejně jako multilifty Tatra 815, které kontejnery s potřebným vybavením doručily na místo vykládky. Jde o důležitou součást celého procesu, díky které mohou vojáci bez problémů plnit své úkoly.

„Třicet našich pracovníků zpracovalo v roce 2022 kolem 12 000 položek ročního plánu údržby (7 100 elektro, 4 000 tlak a plyn, 1 200 zdvih) ve prospěch celého rezortu obrany. Provádíme odbornou činnost po celé republice u všech útvarů a zařízení, ale i v místech mezinárodního nasazení našich ozbrojených sil a na zahraničních pracovištích. Počty požadavků jsou každý rok obdobné a musí se plnit ve stanových lhůtách,“ řekl Novák.

K provádění revizí je nutností získání osvědčení, předepsaná praxe, účast na školeních a zdárné absolvování odborných zkoušek. Tento proces není otázkou týdnů ani měsíců, ale spíše roků.

Práce všeho druhu ve čtyřech oblastech

V první řadě mají na starost například pojízdné a převozné prostředky, elektrické spotřebiče a nářadí, elektrocentrály, počítače, rozvody na cvičeních nebo elektrostatické svody u mobilní techniky PHM.

Za druhé – v plynové oblasti jsou to například sporáky nebo plniče technických plynů. Za třetí – laková zařízení reprezentují nádoby na přepravu plynů, vzduchojemy motorových vozidel a stabilní tlakové nádoby (např. nádoby kompresorů). Na pracovišti v Olomouci-Bystrovanech mají akreditovanou zkušebnu tlakových lahví, kde například dohlížejí na funkčnost kyslíkových lahví pro zdravotníky nebo vzduchových lahví pro potápěče a hasiče.

V neposlední řadě provádí zkoušky v oblasti zdvihu na mobilních jeřábech, kontejnerových nakladačích, zdvižných čelech apod. Provádí také odborné prohlídky vysokozdvižných vozíků.

Celkový počet revizních techniků se pohybuje kolem 500 osob napříč útvary, kteří činnost realizují u své součásti případně i u jiných, pokud jsou k tomu vyžádáni. Většina z nich má však tuto funkci jako přidruženou pracovní náplň. Největší koncentrace třech desítek profesionálních pracovníků této oblasti je u Centra zabezpečení oprav v Lázních Bohdaneč.

Díky ověřování technické způsobilosti určených přístrojů ale i školení personálu z Lázní Bohdaneč ušetří rezort obrany každý rok značný objem finančních prostředků, jelikož se tyto služby nemusejí sjednávat v civilním sektoru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno