Dne 15. března 2021 jsme měli my, studenti Gymnázia Velké Pavlovice, příležitost zúčastnit se besedy se známou českou spisovatelkou ALENOU MORNŠTAJNOVOU. 

Takovou možnost zpestření výuky jsem v žádném případě nemohla odmítnout, a tak jsme se s dalšími téměř čtyřiceti spolužáky potkali na platformě Google Meet a strávili skutečně obohacující hodinu s touto úžasnou autorkou.

Alena Mornštajnová sice preferuje osobní setkání a tyto online meetingy příliš nevyhledává, nicméně našemu gymnáziu udělila výjimku a všichni jsme za to velice vděční.

Celá beseda byla zahájena autorským čtením z její nové knihy Listopád. Poté následovala volná diskuze, kdy jsme mohli klást jakékoliv otázky a všechny nám byly paní Mornštajnovou zodpovězeny. Dozvěděli jsme se například, že jedním z jejích literárních idolů je John Irwing a mimo jiné Alena Mornštajnová sleduje i českou literární tvorbu.

Také jsme diskutovali o autorčiných knihách, z nichž mě osobně nejvíce zaujal historický román Hana, jenž byl ztvárněn i divadelně, a nyní se režisér Milan Cieslar snaží sehnat potřebné finance a souhlasy k filmovému zpracování tohoto románu.

Na dotaz, co by ve své kariéře udělala jinak, odpověděla, že určitě nic. S psaním začala relativně pozdě, ale asi to tak mělo být. Dnes je jednou z mála českých spisovatelek, kterou psaní knih uživí. Píše obvykle 2 – 4 hodiny denně a jejími prvními čtenářkami a kritičkami jsou dcera a švagrová.

A co by doporučila nám, studentům, kteří bychom se rádi stali spisovateli? Určitě jít dále studovat, a to nejlépe FAMU nebo jazyky.

Pro mě osobně byla tato beseda velice přínosná a věřím, že jsme si ji všichni moc užili. Velké díky patří také paní učitelce Míchalové, které se podařilo tohle setkání zorganizovat.

Za studenty Gymnázia Velké Pavlovice Via Kopřivová, 3.A

I takto může vypadat beseda s oblíbenou osobností…
Mimořádná doba si žádá mimořádná řešení. Hlavně nějak, než-li vůbec ☺!

Váš komentář