Exekuční řád volá po zjednodušení, tvrdí odborníci i lidé z praxe. Ve středu 14. dubna poslance čeká závěrečné a klíčové projednávání novely exekučního řádu, která má řešit vedle přetrvávajících důsledků systémových příčin dluhových pastí z minulosti poslední z pilířů – volný trh s exekucemi.

Mzdová účetní a personalistka Alena z jedné z místních Charit popisuje, jak vypadají dopady současné legislativy v praxi. Vede agendu pro 230 osob, kterým tato nezisková organizace v daném regionu dává práci, ti dohromady čelí 1 400 exekucím. Co exekuce, to jeden centimetr tlustá složka v pořadači v její kanceláři.

Každý měsíc tato charitní úřednice absolvuje martýrium. Pro každého pracovníka v exekuci je nutné splnit tzv. součinnost, tedy od výplaty odečíst nezabavitelné minimum a částku na vyživované osoby, dále hlídat, které exekuce dotyčného jsou přednostní a které nepřednostní, přičemž pořadí se často mění. Aktuální údaje jsou uvedeny na portálu exekutorského úřadu – nahlížení je však zpoplatněné. A pak je nutné příslušné částky podle rozpisu rozeslat exekutorům a těch má každý dlužník hned několik a úřadují v různých městech, protože tito o exekuce mezi sebou volně soutěží.

Lidé v dluzích sami často nemají o svých závazcích přehled, s několika exekutory naráz se obtížně domlouvají a dluhy jim proto naskakují raketovým tempem. Známé jsou případy, kdy se neuhrazený poplatek 90 korun za návštěvu lékařské pohotovosti vyšplhal na částku 22 tisíc korun, nebo příběh ženy, které dluh 338 tisíc rychle narostl na 1 558 tisíc korun. Takové příklady nejsou prý výjimkou.

Zaměstnanci s exekucemi často nemají ani zápočtový list, kde by měly exekuce vypsány, dokonce mají trvalé bydliště hlášené na městských úřadech, ale fyzicky bydlí jinde. Spousta pronajímatelů si rozmyslí jim poskytnout nájemní bydlení, aby se rovněž nevystavili případné exekuci – zabavení majetku.

Účetní Alena tedy každý měsíc vytvoří rozbor a odešle ho každému z příslušných exekutorů. Ti si k hotovému připočtou svoji přirážku, na kterou mají ze zákona nárok. Za pozdní dodání dokumentů ovšem zaměstnavateli hrozí vysoké pokuty.

Další komplikací je čekání, až příslušná exekuce nabude právní moci, protože do té doby není možné částku exekutorovi odeslat a peníze je nutné deponovat. Agenda dále roste při případné neschopence či v případě invalidity, a podobně složitý proces čeká na charitní úřednici, když pracovní poměr dotyčného zaměstnance skončí.

Jeden dlužník – jeden exekutor

Celou komplikovanou a zatěžující agendu, která mnohé zaměstnavatele může odradit vůbec někoho s exekucemi zaměstnat, by zásadně zjednodušilo zavedení pravidla „jeden na jednoho“, tedy jedinec se všemi svými exekucemi na jednoho exekutora. „Stát celou agendu přehodil na účetní. Děláme tu složitou práci ve svém volném čase, nic z ní nemáme,“ vyznává se Alena, mzdová účetní a personalistka v jedné osobě. „Spoustě lidí se uleví, pokud se poslancům podaří tento špatný zákon změnit.“

Charita Česká republika se zasazuje o zjednodušení exekutorské praxe dlouhodobě. „Zrušení obchodu s dluhy a zavedení pravidla ‚jeden dlužník – jeden exekutor‘ přesto, že má dlužník více exekucí, je naprostá nutnost. Zjednoduší se tím komunikace pro věřitele i pro dlužníka. Jeden exekutor bude určovat pořadí splácení dluhů,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblasti Charity Česká republika. „Bez těchto podmínek nevede cesta k návratu do normálního života. Ti, kdo se dostanou do exekuční mašinérie, nemají za současného stavu mnoho šancí,“ doplňuje Iva Kuchyňková.

V Česku je stále na 5 milionů exekucí. Přehled toho, jak dluhy vznikaly a rostly od nultých let do současnosti, přináší nová analýza společnosti STOP. Analýza identifikuje celkem čtyři pilíře byznysu s dluhy, z nichž se tři v uplynulých letech podařilo zákonodárcům odstranit či omezit.

Ve středu 14. dubna poslance čeká závěrečné a klíčové projednávání novely exekučního řádu, která má řešit vedle přetrvávajících důsledků systémových příčin dluhových pastí z minulosti poslední z pilířů – volný trh s exekucemi.

Váš komentář