Zemědělské a potravinářské podniky v Česku požadují zařazení svých pracovníků do přednostní kategorie pro očkování proti onemocnění covid-19 jako součást tzv. kritické infrastruktury. V opačném případě může dojít ke znatelnému omezení dodávek potravin pro obyvatele se všemi negativními důsledky. Vyjádřilo se tak 83 procent společností v rámci průzkumu, který provedly mezi svými členy Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR. Průzkumu se zúčastnilo téměř 1200 členů z obou komor. 

„Péče o hospodářská zvířata je soustavná a nikdy nekončící práce. Zároveň stojíme na počátku jarních prací, kdy pěstitelé potřebují více pracovníků než v jiná období roku,“ vysvětlil Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

„V předních liniích kromě výše zmiňovaných zdravotnických profesí stojí rovněž zemědělci a zpracovatelé potravin a udržení jejich schopnosti pracovat, vyrábět a zásobovat obyvatele potravinami je, stejně jako třeba u energetických sektorů, pro zvládnutí krizové situace i případných dalších vln pandemie naprosto zásadní. Ostatně význam potravinářského a zemědělského sektoru se ukázal již v jarní a podzimní vlně krize, kdy právě díky těmto sektorům nedocházelo k výpadkům zásobování obchodů potravinami,“ uvedla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Obě komory proto apelují na vládu, aby zařadila zemědělské a potravinářské podniky mezi přednostní kategorie pro očkování proti onemocnění covid-19.

V současné chvíli je očkování proti nemoci covid-19 dobrovolné, přesto je problém spíše s nedostatkem očkovací látky než s neochotou pracovníků nechat se očkovat. Mnoho firem navíc od začátku měsíce řeší jiné starosti, a to zajištění povinného testování svých pracovníků. Velké firmy nad 250 zaměstnanců musejí otestovat všechny své pracovníky do tohoto pátku, podniky nad 50 zaměstnanců pak do příštího pondělí.

Podle dosavadních výsledků je míra pozitivních testů výrazně nižší, než se očekávalo. „Nevěděli jsme, jestli bude pozitivních na covid-19 pět nebo padesát procent pracovníků a měli jsme připravená omezení provozu,“ podotkl Petr Hanka, jednatel společnosti Hanka Mochov, specializující se na pěstování zeleniny. Jeho firma však již dříve zpřísnila protinákazový režim včetně technických opatření, jako jsou např. oddělené směny, a připisuje jim velmi dobré výsledky během probíhajícího testování.

Podobné zkušenosti hlásí také výrobci potravin. „Mluvila jsem s několika firmami a pozitivní případy jsou v řádu jednotek procent. Svědčí to o tom, že potravinářský průmysl skutečně vykazuje velmi přísná hygienická opatření a návyky, které fungují zjevně u zaměstnanců i mimo pracoviště,“ sdělila Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Z průzkumu, který komory sdružující většinu zemědělských a potravinářských podniků v Česku provedly během několika posledních dnů, dále vyplynulo, že očkování proti onemocnění covid-19 svým pracovníkům urychleně doporučí 91 procent podniků. Současně se plánuje nechat osobně naočkovat 89 procent vedoucích zaměstnanců těchto podniků.

Dvě třetiny zemědělských a potravinářských podniků pak daly v průzkumu najevo, že si chtějí vybrat konkrétní očkovací látku. Z nich by 77 procent firem volilo vakcínu schválenou Evropskou unií. V tuto chvíli se jedná o vakcíny firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Zbývajícím 23 procentům podniků by nevadila ani vakcína, která ještě neprošla schvalovacím procesem Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA. Mezi takové vakcíny patří například ruský Sputnik V nebo čínský Sinopharm.

Váš komentář