Dne 11.června 2020 se zastupitelé města Velké Pavlovice zabývali pořádáním Velkopavlovického vinobraní v roce 2020. Dohodli se, že se dne 18. a 19.září 2020 Velkopavlovické vinobraní konat bude.

Předpokládá se, že v době konání akce (za 3 měsíce) již nebudou v platnosti některá opatření, která by omezovala návštěvníky.

Program Velkopavlovického vinobraní je téměř celý dohodnutý, dokončen by měl být do konce měsíce června.