Revitalizace městského parku na Mírovém náměstí je jedním z investičních záměrů, jehož přípravu řeší město již dnes. Ve spolupráci s městským architektem a externími poradci se připravuje architektonická soutěž na zpracování urbanistického a krajinářského návrhu podoby parku. Vliv na jeho budoucí podobu však budou mít také občané. Anketa veřejnosti, kterou můžete vyplnit až do konce listopadu, bude sloužit jako podklad při zpracování studie jeho budoucí podoby.

anketa k obnově parku na Mírovém náměstí

Odkazy

Jedním z míst v širším centru města volajícím po obnově a zlepšení je bezesporu park na Mírovém náměstí. Prostřednictvím Hodonínských listů jsme vás již v květnu informovali, že město plánuje jeho revitalizaci. Cílem je vrátit do parku život a udělat z něj příjemné místo, kde budou lidé opět rádi trávit svůj volný čas. Důležitým krokem je zapojení vás, občanů města. Vyjádřete proto svůj názor na budoucí podobu parku prostřednictvím ankety. Co by v parku nemělo chybět a co vám zde naopak vadí? Anketa je anonymní a je určena všem obyvatelům města. Možnost k jejímu vyplnění máte až do 30. 11., a to buď elektronicky nebo v papírové podobě vyplněním anketního lístku v Hodonínských listech. Ten je poté možné vhodit na podatelně do připraveného boxu nebo do schránky na budově radnice.

Anketa však není jedinou možností, jak se o podobě parku více pobavit a sdělit představitelům města svůj názor. Již nyní se připravuje veřejné setkání, které se uskuteční přímo v parku pravděpodobně v měsíci září (po potvrzení přesného termínu, ihned obeznámíme veřejnost). Jeho součástí bude doprovodný program a zábavné odpoledne pro děti. Všichni také budou mít možnost podrobněji se seznámit s připravovanými záměry v této lokalitě a jejich přibližným harmonogramem.

Odkazy