Zlínští celníci zajistili nelegální „pálenici“ na výrobu lihu v Kroměříži. Současně bylo zajištěno i menší množství bezbarvé tekutiny s lihovým aromatem. Skutečnost, že se jedná o lihový destilát byla přímo na místě zjištění potvrzena okamžitým chemickým rozborem vzorku díky mobilní laboratoři celní správy.

Majitel výrobního zařízení se k nelegální výrobě lihu přiznal.

Protiprávní jednání bude dále řešeno ve správním řízení.