Kancelář prezidenta republiky v současné době kontaktují stovky zájemců o vstup do ozbrojených sil cizího státu. Zaměstnanci KPR jsou prezidentem republiky pověřeni na všechny žádosti bezodkladně odpovídat. Zájemci se s touto žádostí podle zákona mají obracet na Ministerstvo obrany, Kancelář prezidenta republiky se těmto žádostem přesto věnuje a poskytuje všechny důležité informace.

KPR v současné době eviduje přes 600 osob, kterým poskytuje součinnost při podání žádosti o vstup do ozbrojených sil státu mimo NATO, v tomto případě Ukrajiny. Pokud jde o problematiku možnosti služby v ozbrojených silách jiného státu, je řešena ustanovením § 34 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.

Existují dvě výjimky, kdy není k takovéto službě třeba souhlasu prezidenta republiky. První z nich se týká občanů České republiky, kteří mají více státních občanství a chtějí se stát příslušníky ozbrojených sil státu, jehož jsou také občany. Druhá výjimka se vztahuje na vstup do ozbrojených sil kteréhokoli členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).

V ostatních případech, což se týká i Ukrajiny, je třeba řádně odůvodněnou žádost, ve které musí být uvedena všechna jména a příjmení žadatele, jeho datum narození a rodné číslo, dále adresa trvalého pobytu a konkrétní stát, do jehož armády chce vstoupit, zaslat nikoli přímo panu prezidentovi, ale na Ministerstvo obrany (datovou schránkou nebo písemně na adresu: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00, Praha 6), jež společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí celou záležitost pečlivě posoudí a teprve až poté ji předloží prezidentu republiky ke konečnému rozhodnutí.

Někteří zájemci se dotazují na to, zda budou z české strany vybaveni výstrojí a výzbrojí, zda jim bude v Česku poskytnut základní vojenský výcvik a doprava. Česká republika vstup do legií cizích států neorganizuje, proto neposkytuje výstroj ani výcvik.

Otázka beztrestnosti vstupu českých občanů do ozbrojených sil Ukrajiny byla jedním z bodů jednání prezidenta republiky Miloše Zemana s premiérem České republiky Petrem Fialou. Výsledkem byla garance beztrestnosti těchto osob v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání. Beztrestnost by byla garantována formou abolice, kterou by udělil prezident s premiérovou kontrasignací.

Váš komentář