Site icon RTVJ – Regionální televize Jih

Žáci a pedagogové ZŠ v Čejkovicích již využívají nové moderní učebny

Zhruba před dvěma měsíci jsme Vám přinesli reportáž o provedených investičních akcích v Čejkovicích, a jednou z největších rekonstrukcí byly učebny na místní základní škole. Tenkrát byly místnosti ještě prázdné a nyní jsme již zavítali přímo na probíhající hodiny vyučování.  Zmodernizovány byly učebna informatiky, jazyková učebna a učebna pracovních činností.

Exit mobile version