Na druhém řádném zastupitelstva, které se sešlo 19. února, zastupitelé kromě jiného projednali a schválili dotace z dotačních programů pro letošní rok, odsouhlasili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace ve Vančurově ulici, schválili návrhy na ocenění osob Výroční cenou města Hodonína a projednali plán zdraví a kvality života města pro letošní rok.

Zastupitelé rozdělili sedmimilionový balík dotací na činnost spolků a klubů

Na základě standardních dotačních programů, schválených zastupitelstvem města koncem loňského roku, zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v souhrnné výši 7,588 milionu korun na podporu činností dětí a mládeže, kultury a cestovního ruchu, sociální oblasti a pro-rodinných aktivit, životního prostředí a zdraví, na podporu sportu dětí a mládeže a na podporu sportu dospělých. Hlasování o dotaci pro hokejový klub SHK ve výši 70 tisíc korun zastupitelé odložili. Důvodem k tomuto kroku je dodatečné ověření, zda je žádost v souladu s pravidly pro poskytování dotací z rezervy na mimořádné dotace.

Je rozhodnuto o prioritách námětů občanů z veřejného fóra

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Plán zdraví a kvality života města Hodonína pro letošní rok. Součástí dokumentu jsou priority na řešení nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho občanů, které vzešly z jednání Veřejného fóra v září loňského roku a byly ověřeny také ve veřejné anketě. Do ankety se zapojilo 473 občanů. Mezi nejvýznamnější náměty a priority občané řadí: zajištění bezpečné cesty dětí do školy na Velkomoravské ulici ve směru od Lužic, modernizaci areálu stadionu u Červených domků, Lesopark Dúbrava, výstavbu parkovacího domu v centru města, vybudování on-line okruhu pro bruslení, výstavbu nájemních městských bytů pro mladé a začínající rodiny a další náměty. S náměty bude vedení města pracovat a s výsledky řešení seznámí občany na veřejném projednání na podzim letošního roku.

Výroční cenu města Hodonína obdrží tři laureáti

Na základě doporučení komise pro výběr kandidátů na Výroční cenu města Hodonína za rok 2018 zastupitelé rozhodli udělit cenu města dvěma osobnostem a jednomu spolku. Na udělení ceny bylo nominováno celkem 14 kandidátů. Výroční cena města se uděluje osobnostem, která žije nebo žila v Hodoníně a významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří dobré jméno Hodonína doma i ve světě v různých oblastech činnosti. Udělit ji lze fyzickým i právnickým osobám. Výroční ceny města udělují zastupitelé města již od roku 2000 a dosud je obdrželo 33 osobností. Noví laureáti je obdrží na slavnostním večeru 7. března v sále Evropa.