Registrace nových osobních automobilů v období leden-duben 2021:

  • 1 322 PHEV vozidel (plug-in hybrid), 1,93% podíl
  • 753 BEV vozidel (bateriové elektrické), 1,10% podíl
  • 483 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), 0,70% podíl
  • 201 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), 0,29% podíl

V průběhu ledna až dubna 2021 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 68 510 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 7 637 registrací více, tj. +12,6 %. Elektrická a plynová vozidla si v součtu připsala 2 759 registrací, meziročně o 538 více, tj. +24,2 %.

 

„V období od ledna do dubna 2021 si z nových osobních elektrických a plynových vozidel nejvíce registrací připsala Škoda, díky 486 PHEV, 250 BEV a 163 CNG vozidlům. Se 431 LPG vozidly a 1 BEV (pozn. v březnu registrace Dacia Spring) pak následovala Dacia před Mercedes-Benz, který evidoval 184 PHEV a 40 BEV. Celkem 29 značek registrovalo v průběhu uplynulých 4 měsíců elektrická a plynová vozidla, která se v letošním roce v součtu na všech registracích podílela 4 %,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV.

CIVINET: Data z čisté mobility na jednom místě

Na webu CIVINET https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ jsou zveřejněny informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

REGISTRACE NOVÝCH OSOBNÍCH VOZIDEL V ČR

Zdroj vstupních dat: SDA/Centrální registr vozidel, MD
Grafy a tabulky: CDV
Odkaz: https://www.civinet.cz/cista-mobilita/

Váš komentář