X.Svatohubertská mše doprovázená Slováckým krúžkem Charvatčané a Jagdhornbläsergruppe z Bernshardsthal.

Doprovodný program (expozice dravců spol. Zayferus, vábení zvěře – Pepa Prýgl, lovecké Halali v podání Jagdhornbläsergruppe Bernhardsthal.

Mši svatou bude sloužit R.D. Dr  Łukasz Andrzej Szendzielorz na památku pana Jiřího Rothscheina, obnovitele této slavnosti.

Změna programu vyhrazena, akce se koná za každého počasí!