Za první pololetí roku 2021 vrací VZP 296 tisícům klientů více než 202 milionů korun za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Průměrná výše přeplatku za první pololetí roku 2021 je 683 Kč.

Devět z deseti klientů, kteří v 1. pololetí 2021 překročili ochranný limit, tvoří senioři nad 70 let. Oproti roku 2019 jejich počet stoupl o 17 %. Za první půlrok letošního roku jim bude celkem vráceno 85 % z celkově vyplácené částky, tzn. téměř 172 mil. Kč (tj. o čtvrtinu více než za stejné období v roce 2019). Dalších 28 000 klientů spadá do kategorie důchodců ve věku 65 až 69 let, jim VZP vyplatí 21 mil. Kč. Již tradičně nejmenší skupiny, jichž se vratky týkají, tvoří kategorie dětí do 18 let (929 pojištěnců) a lidé v produktivním věku mezi 19 a 64 lety (2 244 klientů).

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzn., že do limitu se nezahrnují veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Částky za zdravotnické prostředky taktéž nejsou uznávány. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupina

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

1. pololetí

1. pololetí

2019

2020

2021

2019

2020

2021

0–18 let

682

686

929

361 627

435 651

632 078

19–64 let

1 698

2 033

2 244

6 942 274

8 040 542

8 479 896

65–69 let

24 979

25 816

28 099

17 529 821

19 194 571

21 057 301

nad 70 let

225 751

237 712

264 841

137 483 200

152 482 451

171 994 247

CELKEM

253 110

266 247

296 113

162 316 922

180 153 215

202 163 522

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

Kraj

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

1. pololetí

1. pololetí

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Praha

33 550

35 276

39 316

23 510 727

25 662 756

28 541 800

Jihočeský

15 088

15 880

17 436

10 137 388

11 174 660

12 213 414

Jihomoravský

28 820

30 448

33 916

17 196 726

19 612 422

22 285 758

Karlovarský

7 028

7 381

8 536

4 221 104

4 836 420

5 526 166

Vysočina

15 330

15 995

17 604

11 017 467

12 346 434

13 680 874

Královéhradecký

12 884

13 248

14 930

7 578 526

8 176 639

9 517 069

Liberecký

12 116

12 842

14 058

7 528 045

8 439 992

9 284 994

Moravskoslezský

19 714

20 389

22 239

12 209 731

13 043 590

14 604 346

Olomoucký

13 961

14 479

15 730

8 865 721

9 668 326

10 587 307

Pardubický

14 846

15 284

16 974

8 972 602

9 798 975

10 707 608

Plzeňský

14 647

15 755

17 515

9 756 829

11 405 175

12 932 239

Středočeský

30 149

31 608

35 235

19 912 703

22 088 578

24 708 923

Ústecký

19 215

20 856

23 300

11 827 451

13 455 314

15 209 662

Zlínský

15 762

16 806

19 324

9 581 902

10 443 934

12 363 363

CELKEM

253 110

266 247

296 113

162 316 922

180 153 215

202 163 522

Překročení ochranného limitu VZP sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře.

Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Váš komentář