Další popularizaci osobnosti malíře Alfonse Muchy a rozvoj turistického ruchu spojeného s tímto autorem secesního stylu si slibují autoři Muchovy stezky.

Její vznik „posvětí“ společné memorandum, které zainteresované strany podepíšou v pátek 10. září v Moravském Krumlově. Dnes (1. září) za Jihomoravský kraj memorandum schválili radní kraje.

Nadace Mucha, Moravský Krumlov, Ivančice a Jihomoravský kraj se v chystaném memorandu zavazují ke spolupráci vytvoření tzv. Muchovy stezky, jejíž součástí budou mimo jiné výstavy děl tohoto umělce a dalších předmětů z jeho života.

Alfons Mucha pocházel z Ivančic a jeho život byl úzce spjatý s Moravským Krumlovem a Jihomoravským krajem. „Z jižní Moravy pochází celá řada slavných jmen, kterými se můžeme chlubit. Alfons Mucha ovšem patří mezi ty nejvýznamnější. Věřím, že společné aktivity Nadace Mucha, kraje, Moravského Krumlova a Ivančic přispějí k další popularizaci tohoto fenoménu. Alfons Mucha si to zaslouží,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

V pátek 10. září 2021 od 19:30 hodin se v Moravském Krumlově uskuteční Slavnostní večer k návratu Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Během tohoto večera bude memorandum o vzniku Muchovy stezky slavnostně podepsáno.

Váš komentář