Spolky s námitkami uspěly třikrát na Ústecku a jednou na Liberecku

Ministerstvo životního prostředí od srpna do listopadu 2022 uznalo čtyři odvolání Dětí Země a dalších tří spolků na Ústecku a na Liberecku, které nesouhlasily s povolením výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu jednoho obchodního centra a několika skladovacích a výrobních hal do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, takže ve třech případech výjimku zrušilo a řízení bude pokračovat a v jednom případě výjimku dokonce nepovolilo.

Podle něho nelze za veřejné zájmy pokládat zavádějící floskule soukromých investorů.

„Děti Země od roku 2019 rozšířily svůj zájem o povolování výrobních a skladovacích hal po celém státě, neboť často škodlivě zasahují do cenných biotopů a navíc zabírají půdu a ovlivňují krajinný ráz.

Krajské úřady totiž u těchto staveb pro soukromé zisky nacházely veřejné zájmy a jeho převahu nad ochranou přírody i tam, kde šlo spíše o spekulace.

Proto vítáme aktuální postup Ministerstva životního prostředí, které na základě námitek spolků důsledně kontroluje, zda se zákon skutečně dodržuje,“ pochvaluje si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Jde o záměr „Logistický areál KAREKA k. ú. Český Újezd“ na Ústecku, který představuje skladovací halu na ploše 1,9 hektarů pro až 425 zaměstnanců.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 10. srpna 2022 chybí plán kontrol plnění podmínek povolené výjimky, území se sice zčásti nachází na brownfieldu, ale na zbytku jsou cenné plochy, není zřejmý účel stavby, chybí doložení veřejného zájmu, pokud jím má být hlavně snížení nezaměstnanosti a zajištění ekonomického rozvoje, a také jeho převahy nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Druhý záměr na Ústecku s názvem „Jižní Předlice – I. část Ústí nad Labem“ představuje devět výrobních a skladovací hal s dalšími stavbami na celkové ploše 6,5 hektarů.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 26. října 2022 chybí opět plán kontrol plnění podmínek povolené výjimky, nebyly řádně vypořádány námitky spolků, chybějí přesvědčivé doklady o veřejném zájmu na realizaci stavby, pokud jím má být skutečně snížení nezaměstnanosti a zvýšení peněz do rozpočtu obcí, nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Třetí záměr „Ústí nad Labem – CPI Obchodní park Krásné Březno“ představuje nové obchodní centrum na ploše 2,6 hektarů pro asi 340 zaměstnanců a s parkovištěm pro téměř 870 aut a s dalšími stavbami na místě, kde bylo zahradnictví a průmyslový areál.

Podle zrušujícího rozhodnutí MŽP z 3. října 2022 opět chybí doložení veřejného zájmu, např. územní rozhodnutí, a jeho převahy nad veřejným zájmem ochrany přírody. Při novém povolení výjimky bude také nutné upřesnit kompenzace. Se stavbou nesouhlasí MO Ústí nad Labem – Neštěmice.

Záměr na Liberecku s názvem „CPI Park Jablonné v Podještědí hala JAB1“ představuje skladovací a výrobní halu na ploše 2,3 hektarů pro až 420 zaměstnanců a s parkovištěm pro 200 aut u jižní hranice s CHKO Lužické hory.

Krajský úřad Libereckého kraje sice 15. března 2022 výjimku ze zákona povolil, avšak MŽP v rozhodnutí z 15. listopadu 2022 nakonec výjimku nepovolilo, neboť nebyl přesvědčivě doložen veřejný zájem na realizaci stavby, pokud jím má být údajně snížení nezaměstnanosti, nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Váš komentář