Provozní budova za téměř 29 milionů korun vyroste v areálu Zoologické zahrady Hodonín. S její výstavbou se začne příští měsíc. Nová stavba nahradí nevyhovující objekt administrativy vedle hlavního vchodu a poskytne zázemí zejména zaměstnancům zoo. O dodavateli stavebních prací rozhodli radní města na základě veřejné soutěže, v níž se podařilo snížit výslednou cenu proti původním předpokladům o pět milionů korun.

Bude se jednat o samostatně stojící budovu novostavby, v níž bude technické a sociální zázemí pro zaměstnance, sklady přípravna krmiv pro zvířata i administrativa. Ve veřejně přístupné části se počítá s bezbariérovým přístupem, včetně WC, pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací. Stavbě nové budovy bude předcházet zbourání současného objektu administrativy, včetně části oplocení. Následně se začne s pracemi na stavbě nové budovy, které by měly trvat přibližně jeden rok. Provoz zoologické zahrady nebude pro návštěvníky omezen.

Výstavba provozní budovy je první z velkých připravovaných staveb vedoucích k modernizaci a zvelebení zoologické zahrady. V současné době se připravuje také projektová dokumentace pro výstavbu objektu stravovacího pavilonu za přibližně 12 a půl milionu korun, jenž bude sloužit i veřejnosti.

Do soutěže o zakázku na stavební práce se přihlásilo sedm uchazečů. Soutěž vyhrála firma MSO servis spol. s r.o. se sídlem v Kyjově, která nabídla výslednou cenu 28,797 milionu korun. Proti původním předpokladům je nabízená cena nižší o 5,083 milionu korun.