Česká obchodní inspekce provedla kontrolu zaměřenou na uvádění dřeva na tuzemský trh. V minulém roce uskutečnila celkem 43 kontrol a u 8 z nich zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování právních předpisů, které mají obchodníci plnit při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. V období od 30. srpna do 31. října 2021 provedla celkem 43 kontrol štípaného palivového dřeva. V rámci provedených kontrol nebylo zjištěno porušení povinností obchodníků vyplývajících z čl. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Ty ukládají hospodářským subjektům povinnost znát od koho dřevo a dřevařské výrobky nakupují a komu je prodávají.

Při 8 kontrolách však Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V 6 případech prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnil (§ 12). Ve 2 případech, není-li služba poskytnuta na počkání, obchodník nevydal spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky (§ 15 odst. 3).

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů pravomocně uložila 7 pokut v celkové hodnotě 11 000 Kč.

Kontrolované právní předpisy:

– čl. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

– dle § 7 písm. a) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, je ČOI oprávněna vyzvat obchodníka k poskytnutí informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

– zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Váš komentář