Jelikož se v místním tisku a na sociálních sítích objevují informace, které ne zcela objektivně popisují záležitosti vztahující se k ubytování ukrajinských Romů v objektu Správy Národního parku Podyjí v Havraníkách, vydává naše organizace následující vyjádření.

Vláda 16.3.2022 přijala usnesení, kterým ministerstvům a jejich resortním organizacím mj. uložila od 21. 3. vyčlenit a uvolnit všechny ubytovací kapacity v zařízeních určených k hromadnému ubytování osob.

Jelikož jsme měli ihned po vypuknutí invaze Ruska do Ukrajiny provedeny revize volných kapacit pro případné ubytování válečných běženců, oznámili jsme neprodleně zřizovateli (MŽP) informace o možném uvolnění těchto kapacit a o jejich lokalizaci. Následně byla sepsána dohoda mezi Ministerstvem vnitra a Správou Národního parku Podyjí o bezplatném užívání nemovitých věcí, kterou se (volně přeloženo) poskytl objekt v Havraníkách k dispozici Ministerstvu vnitra pro potřeby humanitárního ubytování. Ve stejnou dobu toto bylo písemně oznámeno i starostovi obce. Struktury MV tedy mají dispoziční právo k tomuto státnímu objektu a přímo po své linii koordinují a spolu s dalšími institucemi zajišťují proces ubytování v objektu. Neboli, Správa NP Podyjí toto nikterak neovlivňuje a ovlivňovat nemůže. Pokud je potřeba komunikujeme a spolupracujeme s příslušným kontaktním místem pro pomoc uprchlíkům v Brně, s koordinátorem Krizového štábu ve Znojmě a v neposlední řadě s obcí.

Jako státní instituce jsme v pravou chvíli uvolnili a poskytli objekt potřebným, lidem, které z jejich vlastních domovů vyhnala agresivní válka. I když jsme k tomu nepotřebovali pokyn vlády, naprosto jej respektujeme a naplňujeme. Nikdy se nesnížíme k tomu, abychom jakkoliv komentovali, jestli je v objektu ubytován člověk té, či oné barvy pleti. Jsou tam prostě ubytováni váleční běženci.

Váš komentář