Vyjádření Agrární komory České republiky a Českomoravské drůbežářské unie k šíření ptačí chřipky na území České republiky, která je vysoce nakažlivé virové onemocnění drůbeže. Více informací najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy zde.

„Nákaza ptačí chřipky se šíří po celé Evropě včetně České republiky, kde bylo od začátku letošního roku zaznamenáno již několik ohnisek. Doposud největším ohniskem je komerční chov na Tachovsku, který provozuje společnost Česká drůbež a kde bude muset být utraceno všech 740 tisíc nosnic. To znamená 15 procent z celkového počtu slepic chovaných v zemědělském sektoru v České republice, což může způsobit krátkodobý výpadek vajec na trhu. Česko je součástí evropského jednotného trhu a není v produkci vajec soběstačné, tedy šíření nákazy napříč státy ovlivňuje cenový vývoj vajec i drůbežího masa a produktů z něj. Problém může být také s obnovou hejn, protože kvůli šíření nákazy a nucené likvidaci rodičovských chovů např. v sousedním Německu začíná být nedostatek násadových vajec.

Pro spotřebitele je také nezbytné připomenout, že tepelnou úpravou masa a vajec a dodržením základních pravidel hygieny se vir spolehlivě likviduje. Zásadní je v tuto chvíli zabránit dalšímu šíření nákazy do dalších chovů. Agrární komora České republiky proto důrazně doporučuje chovatelům drůbeže striktní dodržování zásad biologické bezpečnosti v komerčních i domácích chovech a zamezení kontaktu s volně žijícím ptactvem. Situaci sledujeme a pravidelně komunikujeme se Státní veterinární správou,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

„Rychlost šíření ptačí chřipky v Česku může mít kvůli krátkodobému výpadku vliv na ceny vajec pro zákazníky. Vzhledem k přibývajícím ohniskům této velmi nakažlivé virové nákazy po celé Evropě začíná být totiž nedostatek násadových vajec, která slouží k obnově chovů. Co se týká komerčního chovu společnosti České drůbež na Tachovsku, který patří k největším v Česku, bude obnova chovu trvat v ideálním případě minimálně dva až tři měsíce, reálný odhad je ale zhruba půl roku. Likvidace drůbeže a vajec zde může kvůli omezeným kapacitám asanačních podniků trvat i několik dní, bude následovat dezinfekce a až poté je možné haly znovu naskladnit. Bude také záležet, zda budou k dispozici na trhu jednodenní kuřata, která je třeba nejprve odchovat přibližně 20 týdnů, nebo již odchované kuřice. 

Českomoravská drůbežářská unie apeluje na chovatele, aby dbali na přísné dodržování zásad biologické bezpečnosti. To znamená například využívání jednorázových obleků v chovech drůbeže a vyšší spotřebu dezinfekčních prostředků. Chovatelé mají nyní také povinnost zabránit kontaktu krmiva a vody s volně žijícími ptáky, kteří mohou být zdrojem virové nákazy. Optimálním řešením je uzavřít venkovní výběhy a přesunout drůbež do vnitřních prostor, pokud je to možné. To současně znamená pro chovatele další nárůst již tak vysokých nákladů, které ještě prohlubují nejistotu chovatelů v souvislosti s rozdělením zemědělských dotací v letošním roce. Je také nezbytné připomenout, že tepelnou úpravou masa a vajec a dodržením základních pravidel hygieny se vir spolehlivě likviduje,“ říká předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Váš komentář