Nový kalendář akcí pro rok 2021, s názvem „Pojďte s námi do přírody 2021!“ je k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Zve na řadu vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tematikou.

Nový kalendář akcí pro rok 2021, s názvem „Pojďte s námi do přírody!“ je již k dispozici v elektronické podobě ke stažení na našich webových stránkách a bude již brzy k dispozici v tištěné formě pro všechny zájemce o přírodu západočeského regionu.

V elektronické podobě je ke stažení pod tímto odkazem: elektronická verze kalendáře

a na internetových stránkách: www.ceskyles.nature.cz , v sekci – publikační činnost – publikace ke stažení.

„ I na tento rok jsme si pro veřejnost připravili zajímavá témata vycházek. První nadcházející akce je plánovaná na sobotu 22. května a to Den s veverkou, v rámci Mezinárodního dne biologické rozmanitosti. Následující den, v neděli 23. května, se vydáme určovat jarní houby na Mykologické exkurzi do okolí Přírodní památky Hora. Další víkend – v sobotu 29. května je téma vycházky zaměřené na zoologii – Sklářskou stezkou pohledem zoologa, do okolí Lesné, a v neděli 30. května se můžeme vydat s botanikem do teplomilného lesa u Koloveče,“ zve všechny, kteří se zajímají o přírodu Českého lesa, Lucie Koryťáková Nováková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V nejbližších týdnech s námi můžete vyrazit například za motýlími obyvateli u zaniklé vsi Horšín nebo za historií a přírodními zajímavostmi do okolí Pleše, historická přednáška a návštěva zaniklých sídel jako je obec Pleš a její okolí a spousty dalších zajímavých témat,“ říká Lucie Koryťáková Nováková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správy CHKO Český les.

Tištěná brožura bude zdarma k dostání v regionálních informačních centrech. Nabízí jí také muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Na požádání je možné kalendář zaslat také emailem. Objednejte si na adrese: lucie.korytakova.novakova@nature.cz

Váš komentář