Přírodní památka Lom Janičův vrch u Mikulova byla v minulosti v letních měsících výrazně přetěžována návštěvníky. Problém byl zejména se znečišťováním území a přetížením dopravy v okolí. Správci území proto v minulém roce přistoupili k regulaci vstupu a nastavili jasná pravidla. Protože se tento model osvědčil, bude pokračovat i v následujících letech.

V předchozích sezónách bohužel nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo až 1000 lidí. AOPK ČR proto omezila počet návštěvníků pouze na 100 osob v jednom okamžiku. „Vloni jsme si ověřili, že regulace návštěvnosti v letní sezóně přírodní památce velmi prospěla a rozhodli jsme se jí aplikovat i v následujících letech. Proto jsme na jaře oslovili možné provozovatele, aby předložili nabídky nájemného. S vybraným nájemcem byla v květnu podepsána smlouva a vstup bude v následujících třech letech regulován, vždy mezi 15. 6 a 15. 9.,“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

2021-06-08_17

Od poloviny června tedy bude v lomu opět vybíráno vstupné a bude vybaven nezbytnou infrastrukturou. Návštěvníci budou mít k dispozici převlékárnu, toalety i vodu na mytí. V areálu bude opět dostatek nádob na odpad a zajištěn pravidelný úklid.

Návštěvníci mohou používat pouze ekologicky šetrné opalovací prostředky, aby nedocházelo ke znečišťování vody. Na jaře byly v celém prostoru instalovány nové bezpečnostní zábrany a linie bójí, které mají za úkol jasně vymezit prostor, kam není z důvodu ochrany přírody či bezpečnosti návštěvníků možné vstupovat nebo plavat.

Zatopený vápencový lom již více než 10 let láká místní i návštěvníky Mikulova ke koupání a ochránci přírody dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší. „Trvale deklarujeme, že lom nechceme veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé mají do přírody chodit,  pokud je to jen trochu možné. Současný systém regulace návštěvnosti prospívá organismům, které se v lomu vyskytují. Vítají jej také obyvatele severní části Mikulova, která bývala v létě dopravně přetížena. Vzhledem k výraznému omezení počtu vstupujících osob byl v minulém roce podstatně menší tlak na využití parkovacích míst a uklidnila se  dopravní situace. Stejný efekt regulace očekáváme i letos,“ dodává Jiří Kmet.

Váš komentář