Neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova nemoc postihují mozek a nedají se vyléčit, jen zpomalit. Často není známa ani jejich příčina. Vědci ale už roky studují různé vlivy, které s těmito chorobami můžou souviset. Na přelomu května a června se v Praze sejdou evropští odborníci, kteří se zaměřují na vliv znečištěného ovzduší na vznik a rozvoj neurodegenerativních onemocnění.

Vědecké špičky z evropských projektů TUBE a ADAIR, které se zabývají výzkumem vlivu znečištěného ovzduší, zejména motorových emisí, na vznik a rozvoj neurodegenerativních onemocnění, se sjíždějí do Prahy. Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2022 se setkají na mezinárodním workshopu v pražské vile Lanna, reprezentativním sídle Akademie věd ČR, a představí průběžné výsledky svých výzkumů.

Řečníky budou zejména vědci z finských výzkumných institucí a univerzit. Hlavním řešitelem a koordinátorem obou projektů je Univerzity of Eastern Finland v Kuopiu, partnerem obou projektů je Ústav experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR).

Cílem projektu TUBE (Transport Ultrafines and Brain Effects) je odhalit škodlivé složky znečištění ovzduší z dopravy a identifikovat biomarkery pro včasné odhalení onemocnění mozku. Vlastní výzkum, který kombinuje nejmodernější modely in vitro a epidemiologické studie, zjišťuje účinky ultrajemných částic z emisí spalovacích motorů na funkci plic a mozku. Jde o společný výzkumný projekt 15 evropských výzkumných institucí, jenž byl oficiálně zahájen v roce 2019.

Projekt ADAIR (spadá pod EU Joint Programme – JPND – Neurodegenerative Disease Research) se specializuje na nalezení nových nástrojů pro hodnocení rizik a preventivní opatření v souvislosti s Alzheimerovou chorobou (AD). Zkoumá novou hypotézu, že prostředí, v němž je jedinec vystaven znečištěnému ovzduší, mění řadu biologických procesů a funkcí, které mohou být sledovány prostřednictvím měřitelných biomarkerů. Díky tomu lze určit jedince se zvýšeným rizikem AD ještě před jejím nástupem a zaměřit se tak na preventivní opatření konkrétních rizikových skupin obyvatel.

Ústav experimentální medicíny AV ČR je do projektů zapojen studií kontrolované expozice motorových emisí s cílem identifikovat biomarkery akutní expozice znečištěnému ovzduší pomocí moderních metod molekulární biologie (tzv. „omics technologií“).

Více informací k workshopu a jednotlivým projektům najdete na webu:

Váš komentář