Kabinet dnes schválil několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí
na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, samoživitelky nebo rodiny s dětmi.

„Zdravotně znevýhodnění jsou jednou ze skupin, které jsou růstem cen nejvíce ohrožené.
Ve většině případů tito lidé zůstávají odkázáni na finanční prostředky, na které mají nárok v rámci sociálního systému. Je nesmírně důležité v současné krizi myslet i na ně, a proto jsme připravili celý balíček důležitých opatření, které cílí právě na zdravotně znevýhodněné,“
vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pomoci hendikepovaným se jako MPSV podrobně a dlouhodobě věnujeme. Například víme o velkých problémech, do kterých se nikoliv vlastní vinou dostali lidé využívající v rámci domácí péče plicní ventilátory, které jsou velmi energeticky náročné. Pomoc ale potřebuje mnoho dalších. Nyní jsme tedy představili celý soubor opatření, kterými lze v současné složité době zdravotně znevýhodněné adekvátně a cíleně podpořit,“ vysvětlilministr Jurečka.

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Růst cen pohonných hmot bude zdravotně znevýhodněným kompenzovat příspěvek
na mobilitu, který v současné době činí 550 Kč měsíčně a pobírá ho přibližně 260 tisíc osob. Nově vzroste o 350 Kč na 900 Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet průběžně roste. Vláda se zavázala aktivně začleňovat OZP do společnosti
a na pracovní trh
. Aktuálně je maximální výše příspěvku pro zaměstnavatele na každou takovou zaměstnanou osobu 14 600 Kč za měsíc. Ten se navyšuje o 600 Kč měsíčně, a to se zpětnou platností od 1. července.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

Vlivem inflace, růstu cen energií, kontejnerové dopravy i nedostatku některých surovin
se zvyšují i ceny plošin. Proto vláda přijala zvýšení maximálního příspěvku o 100 tisíc Kč
ze stávajících 400 tisíc Kč. Navýšení maximální výše příspěvku na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny pomůže v domácí péči a umožní setrvat v ní v co nejvíce případech a co nejdéle. Tento příspěvek je v tuzemsku přiznáván zhruba 350 osobám ročně.

Podpora osob s nákladnou dietou

U příspěvku na živobytí již existuje samostatná úprava, která umožňuje zvýšení přiznané částky příspěvku na živobytí osoby z důvodu nákladného dietního stravování, a to každý měsíc. Nárok na zvýšenou částku příspěvku na živobytí, která se ovšem nezvyšovala od roku 2012, vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Z důvodu výrazného nárůstu cen se budou částky jednorázově valorizovat o 9,5 procenta od letošního října,
a to prostřednictvím novely příslušné vyhlášky.

DietaPříspěvek na živobytí se zvyšuje o
(v Kč/měs.)
Valorizace částek na dietní stravování
(v Kč/měs.)
nízkobílkovinná13801511
při dialýze10001095
nízkocholesterolová při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii10501150
diabetická11301238
při onemocnění fenylketonurií22202431
při onemocnění celiakií28003066
při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o
25 %, tj. T-skóre je horší než 2,5
10901194
při laktózové intoleranci10701172
v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte11001205

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Bolestné trauma ze ztráty očekávaného miminka před narozením, případně krátce
po narození, bolestně zasáhne oba rodiče. Proto kabinet přistoupil na poskytnutí společného času, kdy se se smutnou událostí mohou vyrovnat. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Nyní se umožňuje přítomnost druhého rodiče, na dávku otcovské poporodní péče
(tzv. otcovská) bude mít nárok totiž i muž. Po dobu pobírání této dávky bude příslušet zaměstnancům otcovská dovolená.

Váš komentář